Eğitimde İş Birliği Durumu Var Mı?

Eğitimde İş Birliği Durumu Var Mı ?

Kişi tüm yaşamı içinde bir eğitim sürecinden geçer. Eğitim tanımı itibariyle bireyde istendik davranışlar sağlanmasıdır. Bu amaca ulaşmak için de bir takım uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu istendik davranışlar gerçekleştirmek için yapılan eğitimde iş birliği durumu var mı? Yani bu eğitim süreci eğitmenden öğrenciye yönelik bir aktarmadan oluşan bir süreç midir? Yoksa…

Read More
Eğitim Kültür İlişkisi Nelerdir ?

Eğitim Kültür İlişkisi Nelerdir ?

Eğitim ve kültür arasındaki ilişkiyi bulmak için öncelikle bu iki kavramın ne anlama geldiğini öğrenmemiz gerekiyor. Eğitim ve kültür kavramlarını araştırırken tartışma gerektiren açık uçlu sorularla karşılaşmadığımız için bu kavramları tanımlamada genel ifadelerden rahatlıkla yararlanabiliriz. İlk olarak eğitimi kısaca ele alalım:  Eğitim nedir? Önceden planlanmış, hedeflenmiş davranışları bireyin yaşantısında kalıcı…

Read More