Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri

Artık tüm dünyada bilinen ve benimsenen isim değeri prestijli olan ürünler sunan, ülkeler arası pazarlarda kudretli ve etkili bir Türkiye oluşturularak 18 trilyon dolara çıkan dünya emtia alım satımında Türkiye’nin payının artırılması amaçlanmaktadır. Türkiye’de rekabetin oldukça fazla olduğu bir sektör olan Türk yurt içi müteahhitlik sektöründe de payın 4 trilyon dolara yükseldiği global ekonomide oldukça önem kazanmaya devam etmektedir.

Bu çerçevede dünya ekonomisinde Türk yurt dışı müteahhitlik hizmetleri de oldukça önem kazanmaktadır. Uluslararası piyasaya 1972’den beri açılan Türkiye yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde devasa büyüme sonuçlarına ulaşan ve yakın uluslarda ve çevre coğrafyalar da haklı bir prestij kazanan Türk yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektörü bilhassa 2003 senesinden itibaren faaliyet hacmini git gide genişletmektedir.

Yurt dışı müteahhitlik alanındaki firmalarımız 1972’den 2018 Şubat ayı dahil olmak üzere 120 devlette yaklaşık olarak 356,7 milyar dolar parasal değer çapında 9.294 proje prosesini yürütmüş ve tamamlamıştır.

Türk yurt dışı müteahhitlik endüstrisi ödemeler terazisi kapsamında, yalnız inşaat sektörü alanın da değil, işçi gelirleri, lojistik ve emtia ihracatı kaleminde de, önemli ölçüde gelir kaynakları oluşturmaktadır. Bunun yanında lojistik sektöründen, ihracata kadar daha birçok alanın yurt dışına çıkmasına imkan sağlamaktadır. Yurt dışı müteahhitlik sektörü devam edilebilir genişleme açısından, milli ekonomimizin lokomotif sektörlerinden biri olmaktadır. Ülkemizin yurt dışına hizmet satışı anlamında en gelişmiş, olgun daha çok rekabetçi ve iş hacmi en geniş sektör bölümünü yaratmaktadır. Yurt dışı müteahhitlik hizmeti sektörünün “2023 Türkiye İhracat Stratejisi Eylem Planı” kapsamında 2023 senesi, senelik faaliyet hacmini 2023 yılında 100 milyar dolara yükseltmek Türk yurt dışı müteahhitlik sektörünün ve ekonomi bakanlığımızın hedefleri arasındadır.