Sektörel Yapı Nedir?

Sektör dışı etkiler bir kenara bırakıldığında, farklı herhangi bir sektörel inceleme yapılırken; onu içeriden etkilemekte olan beş faktörü dikkate almak gerekir. Bunlar;

  • Müşteriler
  • Yeni Girişler
  • Rakipler
  • Alternatifler
  • Tedarikçiler şeklinde gruplandırılabilir.

Yapı Sektöründe Uzmanlaşmak

Bir bölgede uzmanlaşmış olup olmadığı ya da hangi sektörde yoğunlaşmış olduğu o bölgenin büyüme hızını önemli ölçüde etkilemektedir. İnşaat yapısı ya da çevresinin, altyapı projesinin oluşturulma yani montaj işlemi olarak tanımlanmaktadır. Büyük ölçekli inşaatlar kapsamlı birçok görevle mükelleftirler.

Yapı Nedir?

Bir amaç için kullanılmak adına inşa edilen her türlü bina, eser anlamına gelmektedir. Yapı sektörü incelenirken bakılabildiği kadar geniş kapsamda bakmak gerekir. Bu sektör diğer sektörlerle karşılaştırıldığında, sektörde çalışan insanların beslenme oranları nedeniyle ekonomik yapı ile iç içedir. Enflasyonun yükselmesi durumu, büyümekte olan ekonomilerde iş gücünün büyükçe bir kısmının yapı sektöründe bulunmadığına bağlanmıştır. Yapı sektörü, faiz oranlarında oluşan yükseliş ve düşüşle ters orantılı bir şekilde zamana bağlı olarak hem genişler hem de daralır. Yatırımcı hareketleri ile yapı sektörü sürekli değişiklik göstermektedir.

Yapı Sektörü

  1. Yapı sektörü; yapı oluşturmak adına bir araya gelmiş olan iş kolları bütünü olarak tanımlanmaktadır. Yapı sektörüne yönelik hizmet sunmakta olan bütün özel ve tüzel kişilerin çalışmış oldukları alanı tanımlamak için kullanılan bir terimdir.
  2. Türk Yapı Sektöründe; inşaat sektörünün %6 büyüdüğü görülürken 2017’de %5 olduğu gözlemlenmiştir. Yıl geneline bakılacak olursa inşaat maliyetleri %7,7, inşaat malzemesi maliyetleri de %6,9 olarak artmıştır.
  3. Kamu yatırımlarında öncelik; sağlık, eğitim, bilim-teknoloji, demiryolu, lojistik merkezleri olmak üzere ulaştırma sektörüne öncelik verilmiştir.

Siyasi ve ekonomik gelişmelerin yaşanmasından sonra, kiralamalar azaldı, yatırımlar ötelendi.