Eğitimde İş Birliği Durumu Var Mı ?

Kişi tüm yaşamı içinde bir eğitim sürecinden geçer. Eğitim tanımı itibariyle bireyde istendik davranışlar sağlanmasıdır. Bu amaca ulaşmak için de bir takım uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu istendik davranışlar gerçekleştirmek için yapılan eğitimde iş birliği durumu var mı? Yani bu eğitim süreci eğitmenden öğrenciye yönelik bir aktarmadan oluşan bir süreç midir? Yoksa karşılıklı ilişkilerle gerçekleştirilen bir süreç midir?

 Eğitim Sürecindeki İş Birliği

Eğitim bireyde istendik davranışların sağlanması için gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu istendik davranışların Eğitimde İş Birliği Durumu Var Mı?gerçekleştirilmesi ise eğitim yönetmeliğinin ve eğitim psikolojisi uzmanlarının da belirttiği gibi hazır bulunmuşluğun sağlanması gerekir. Yani eğitimi alacak kişilerinde bu sürece dahil olmak için fiziki ve psikolojik olarak hazır bulunmaları gerekmektedir.

Eğitim yalnızca okulda ya da dershanede gerçekleşen bir süreç değildir. Kişi yaşamı boyunca bir öğrenme faaliyeti içerisinde bulunur. Küçük yaşlardan itibaren öğrenme ve eğitim süreci içine giren çocuğun ilerleyen yaşlarda okul ya da kreş yaşamı ile başka eğitmenlerinde devreye girdiği bir eğitim sürecine başlar. Özellikle küçük yaşlardaki eğitimde iş birliği faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Küçük yaştaki çocuğu eğitimi için ebeveynler, öğretmenler, okul yöneticileri vs. başta olmak üzere birden fazla kişinin içerisinde bulunduğu bir işbirliği faaliyetidir.

 Eğitim Kurumları İçerisindeki İşbirliği

Eğitim her ne kadar sınıflarda öğretmen ve öğrencilerin katıldığı bir aktivite süreci gibi görünse de bu süreç milli eğitim bakanlığından, okul müdür ve yardımcılarına, rehber öğretmenlerden, okul güvenlik görevlilerine, temizlik görevlisinden kantin çalışanına kadar herkesin iş birliği içerisinde hareket ederek sağladıkları güvenlikli ortamda gerçekleştirilmektedir. Öğrenci yani eğitim sürecine tabi tutulan kişi bu iş birliği ile kendisine sağlanan imkânlardan faydalanarak güvenli ve sağlıklı orta içerisinde eğitim sürecini gerçekleştirir. Bu süreç aynı zamanda ebeveynlerin de okul aile birliği kurumu ile dâhil oldukları bir süreçtir.