İnşaat Yapı Ruhsatını Niçin Alınır?

Türkiye’de konut sektörü son dönemlerin en çok büyüyen ve en çok rağbet görülen iş alanı olmuştur. Peki, bu sektör gerektiği kadar incelenmekte mi ya da başka bir deyişle bu konutlar ne kadar güvenilir bunu bilmek aslında yapacağımız yatırımların hangi konutlara olması gerektiğinin cevabıdır.

Konut sektörü insanların yaşamlarını ve güvenliğini doğrudan etkilediğinden bu sektörde faaliyet gösteren bütün konut firmaları da belli yasalar ve kurallar çerçevesinde çalışmaktadır. Bu alanda birçok resmi ve özel kurumlar mevcuttur ve bu sektörün denetlenmesini, yasalarını, kurallarını belirleyen kurumlar olmuşlardır. Bu sektördeki şirketler konut yapmaya başlamadan önce arazi belirlemesi yapar daha sonra bu işlerden sorumlu mimarlar ve mühendislerde yapacağı konutları projelendirip resmi kurumlara başvurur.

 -Konut izni nedir ve hangi kurumlar bu izni verir?

Konut uygulama izni belirli yasalar ve kurallar çerçevesinde standartlara uygunluğu anlamına gelir ve belediyeler, bayındırlık gibi idari kurumlar tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde oluşturulan projeler incelenerek verilir. Bu kurumların en önemli görevleri ise inceledikleri projelerin standartlara uygun konutların hayata geçirilmesi ve insanların güvenli konutlarda yaşamalarını sağlamakla beraber sürekli bu konut oluşumlarını incelemek zorundadırlar.

 – İnşaat yapı ruhsatı niçin alınır?

Konut izni, projenin faaliyete geçmesi için resmi kurumlar tarafından verilen resmi belgedir. Bu izni almamış hiçbir kurum veya özel sektör uygulamaya geçemez, geçtiği halde gerekli cezai işlemler uygulanır. Konut izni alabilmek için mimar ve mühendislerin çizmiş olduğu projelerin belirlenmiş olduğu yasaları ve kuralları karşılaması gerekir.

Bir nevi halkın güvenliğini korumakla mükellef olan bu idari ve özel kurumlar gelişen bu teknolojiye ayak uydurup görev aksaması yapmamalı, bu konutları yapan şirketlerde bu kurumların belirlediği kurallara uygun konutlar yapmalı ve uygulamaya geçen bütün hayata geçen konutların veya şantiyelerin sürekli bu kurumlar tarafından incelenmesi gerekmektedir.