İlk Renkli Türk Filminin Adı Nedir ?

İlk Renkli Türk Filminin Adı Nedir ?

Sinemada Renkli Filmlere Geçiş İlk olarak 1902 yılında Edward Raymond Turner isimli bir mucit renkli film çekmeyi başarmıştır. Renkli sinemanın emekleme döneminde filmler siyah beyaz çekilmiş daha sonra renklendirilmiştir. Sinema tarihinde bir dönüm noktası olan bu keşif, daha sonra yeni gelişmeler göstermiş; Kinemacolor şirketinin kurulması ile sinemada ilk renkli filmler…

Read More
Eğitimde İş Birliği Durumu Var Mı?

Eğitimde İş Birliği Durumu Var Mı ?

Kişi tüm yaşamı içinde bir eğitim sürecinden geçer. Eğitim tanımı itibariyle bireyde istendik davranışlar sağlanmasıdır. Bu amaca ulaşmak için de bir takım uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu istendik davranışlar gerçekleştirmek için yapılan eğitimde iş birliği durumu var mı? Yani bu eğitim süreci eğitmenden öğrenciye yönelik bir aktarmadan oluşan bir süreç midir? Yoksa…

Read More
Doğum Haritasında Doğum Saatinin Önemi Var Mıdır ?

Doğum Haritasında Doğum Saatinin Önemi Var Mıdır ?

Doğum haritası kişiliğin ve pek çok astroloğa göre insanın geleceğinin anahtarıdır, doğum saati ise bu haritadaki her öğenin yerli yerine oturmasını sağlayan bir kilit noktadır. Doğum saati sayesinde, haritadaki belki de en önemli şey olan yükselen burç belirlenir, sonrasında gezegenlerin açısal konumları çıkartılır.  Doğum Haritasında Doğum Saatinin Önemi Var mıdır?…

Read More
Eğitim Kültür İlişkisi Nelerdir ?

Eğitim Kültür İlişkisi Nelerdir ?

Eğitim ve kültür arasındaki ilişkiyi bulmak için öncelikle bu iki kavramın ne anlama geldiğini öğrenmemiz gerekiyor. Eğitim ve kültür kavramlarını araştırırken tartışma gerektiren açık uçlu sorularla karşılaşmadığımız için bu kavramları tanımlamada genel ifadelerden rahatlıkla yararlanabiliriz. İlk olarak eğitimi kısaca ele alalım:  Eğitim nedir? Önceden planlanmış, hedeflenmiş davranışları bireyin yaşantısında kalıcı…

Read More
İnternet Zamanla Şimdiki Cazibesini Kaybeder Mi ?

İnternet Zamanla Şimdiki Cazibesini Kaybeder Mi ?

İnternet zamanla içerisinde elbette bir takım değişikliklere gidecektir. Fakat bu biz kullanıcıların avantajına olacak şekilde düzenlenecektir. İnternet kullanıcıları interneti tercih etmelerinde ki en temel sebeplerinden birisi istenilen içerik veya nesneye en çabuk ve hızlı bir şekilde ulaşmaktır. Üreticilerden bunların bilincinde olduğu için yapılan tüm düzenleme ve geliştirmeler. Bu yönde yapılıyor.…

Read More
Elektronik Demokrasi Nedir

Elektronik Demokrasi Nedir ?

Halkın yönetime katılma biçimi olarak demokrasi, karar alma süreçlerinde etkin görev alınması noktasında bireyleri teşvik edici özelliklerini günümüzde siyasi yapılardaki değişim ve dönüşümle beraber artırmayı hedeflemektedir. Özellikle kamu kurum ve kuruluşları, idare ve yasamadan sorumlu meclisin aritmetiğini oluşturan parlamenterlerle seçmenler dolayısıyla halk arasındaki kopukluğu minimuma indirme çabaları sonucunda farklı çözüm…

Read More

Barkod Etiketleri, Çeşit ve Ömürleri

Alıcılar ve satıcılar açısından faydalı bilgileri içeren, aslen yapışkanlı bir kağıt olan etiketler, barkod etiketleri olarak tanımlanmaktadır. Genelde marketler, mağazalar ya da elektronik eşya satıcılarında karşılaşılan barkod etiketler, üzerinde çeşitli sembol ve işaretlerin bulunduğu kağıt esaslı malzemelerdir. Barkod etiketlerin üzerindeki bilgilerin okunabilmesi maksadıyla barkod okuyucularına ihtiyaç duymaktadırlar. Mağazaların ya da…

Read More