Eğitim Kültür İlişkisi Nelerdir ?

Eğitim Kültür İlişkisi Nelerdir ?

Eğitim ve kültür arasındaki ilişkiyi bulmak için öncelikle bu iki kavramın ne anlama geldiğini öğrenmemiz gerekiyor. Eğitim ve kültür kavramlarını araştırırken tartışma gerektiren açık uçlu sorularla karşılaşmadığımız için bu kavramları tanımlamada genel ifadelerden rahatlıkla yararlanabiliriz. İlk olarak eğitimi kısaca ele alalım:  Eğitim nedir? Önceden planlanmış, hedeflenmiş davranışları bireyin yaşantısında kalıcı…

Read More
İnternet Zamanla Şimdiki Cazibesini Kaybeder Mi ?

İnternet Zamanla Şimdiki Cazibesini Kaybeder Mi ?

İnternet zamanla içerisinde elbette bir takım değişikliklere gidecektir. Fakat bu biz kullanıcıların avantajına olacak şekilde düzenlenecektir. İnternet kullanıcıları interneti tercih etmelerinde ki en temel sebeplerinden birisi istenilen içerik veya nesneye en çabuk ve hızlı bir şekilde ulaşmaktır. Üreticilerden bunların bilincinde olduğu için yapılan tüm düzenleme ve geliştirmeler. Bu yönde yapılıyor.…

Read More
Elektronik Demokrasi Nedir

Elektronik Demokrasi Nedir ?

Halkın yönetime katılma biçimi olarak demokrasi, karar alma süreçlerinde etkin görev alınması noktasında bireyleri teşvik edici özelliklerini günümüzde siyasi yapılardaki değişim ve dönüşümle beraber artırmayı hedeflemektedir. Özellikle kamu kurum ve kuruluşları, idare ve yasamadan sorumlu meclisin aritmetiğini oluşturan parlamenterlerle seçmenler dolayısıyla halk arasındaki kopukluğu minimuma indirme çabaları sonucunda farklı çözüm…

Read More

Barkod Etiketleri, Çeşit ve Ömürleri

Alıcılar ve satıcılar açısından faydalı bilgileri içeren, aslen yapışkanlı bir kağıt olan etiketler, barkod etiketleri olarak tanımlanmaktadır. Genelde marketler, mağazalar ya da elektronik eşya satıcılarında karşılaşılan barkod etiketler, üzerinde çeşitli sembol ve işaretlerin bulunduğu kağıt esaslı malzemelerdir. Barkod etiketlerin üzerindeki bilgilerin okunabilmesi maksadıyla barkod okuyucularına ihtiyaç duymaktadırlar. Mağazaların ya da…

Read More